Bankstown v North Sydney PG's Twenty20 8.11.2009 - DKSphotography